top of page

PRISER

Alle priser er inkl 25 % mva

KONSULTASJON

Hund og katt

Fra 873,- 

Minstekonsultasjon er på 15 min. Prisen over består av honorar og et utstyr/hygienetillegg. Medisin og annet utstyr vil komme i tillegg. 

VAKSINERING

Hund

805.-

- DHPPi, Pi, BbPi, Bb Oral, Rabies, Leptospira,

- (Herpesvaksinen er noe dyrere)
- inkl. helseundersøkelse
- redusert pris vaksinasjon fra dyr nr. 2 ved samme besøk


Katt

778,-

- Tricat Trio RCP

- inkl. helseundersøkelse

- redusert pris vaksinasjon fra dyr nr. 2 ved samme besøk

VALPEKULL

Per valp

1337,-

Inkl helseundersøkelse, helseattest, helsebok, vaksine og ID-merking, og registrering av ID-nummeret på DyreID.no
Pris på evt pass vil komme i tillegg.

GRATIS TANNSJEKK

Hund og katt

Gratis

TANNRENS

Hund


Katt

2460,- 

Inkl. klinisk undersøkelse, narkose, tannsteinfjerning med ultralydscaler, polering av tennene, og oppvåkning. Kloklipp kan utføres i tillegg og er da gratis

2130,-

Inkl. klinisk undersøkelse, narkose, tannsteinfjerning med ultralydscaler, polering av tennene, og oppvåkning. Vaksine og ID-chip kan settes samtidig for et tillegg i prisen

TANNTREKK

Hund og katt

Basert på antall tenner og tidsbruk, ta kontakt for prisoverslag

KASTRERING KATT


Hannkatt

1559,- kun kastrering

2529,- kastrering+vaksine+IDchip

Hokatt

2792,- kun kastrering

3758,- kastrering+vaksine+IDchip

KASTRERING HUND

Hannhund

4560,-


Tispe

Ta kontakt for pris

KJEMISK KASTRERING

Hannhund og ilder

1850,- (Suprelorin, 6 mnd)

PELSSTELL KATT


Uten sedasjon

804,-

Kun fjerning av få floker

bruker barbermaskin eller kam til å fjerne floker

Med sedasjon

1427,-

hvis det er veldig mye floker kan katten sederes før klipp.

Enten fjerning av kun floker eller løveklipp

KLOKLIPP


Uten sedasjon

350,-
Vi prøver i alle tilfeller å klippe uten å sedere. Kloklipp og å få lov til å holde fast poter er viktig å øve på jevnlig hjemme. Øvelse gjør mester!

Med sedasjon

873,-
Vi prøver i alle tilfeller å klippe uten å sedere.

BLODPRØVER

Alle arter

Pris avhenger av hvilke prøver man tar, samt om man er inne for kun blodprøve, eller om det taes i tillegg til annet besøk

 DREKTIGHET

Ultralyd drektighet

Røntgen drektighet

1249,- Tidligst 28 dager etter parring

1550,-


DIVERSE


Resepthonorar

170,-

ved resept uten timebesøk

Attestering i pass

170,-


Internasjonalt pass

571,-

(dyret må ha ID-merke for å få pass)

ID-chip-merking (kun dette)

1240,-

inkl. registrering hos DyreID.no


ID-chip-merking (når settes i tillegg til annen konsultasjon)

965,-

inkl. registrering hos DyreID.no


Internasjonalt pass + ID-chip-merking

1535,-

LIVSAVSLUTNING HUND

Uten kremering

Fra 1790,-

Pris avhenger av kg


Med felleskremering

Fra 3537,-

Pris avhenger av kg

Med separat kremering

Fra 2162,- Pris avhenger av kg

pluss pris for separat kremering og urne/smykke faktureres direkte fra smådyrkrematoriet

LIVSAVSLUTNING KATT


Uten kremering

1658,-

Med felleskremering

2859,-

Med separat kremering

2031,- pluss pris for separat kremering og urne/smykke faktureres direkte fra smådyrkrematoriet

HD/AD-røntgen

HD-røntgen

3100,-

inkl sedasjon

Husk å bestille rekvisisjon på NKKs Dogweb, og send oss før timen

HD/AD-røntgen

3700,-

inkl sedasjon

Husk å bestille rekvisisjon på NKKs Dogweb, og send oss før timen

bottom of page